Rezultatet e Lotarisë së Mega-Sena

2
3
7
48
51
54
Jackpot-i i llogaritur: 50 000 000 BRL
Mega-Sena

Mega-Sena

370 574 €
Tier Përputhje
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
6
Fituesit:  1 Pagesa për fitues:   49 341 885,20 BRL
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:  107 Pagesa për fitues:   38 652,61 BRL
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:  6 601 Pagesa për fitues:   895,06 BRL
Shuma Totale: Totali i Fituesve:  6 709 Çmimi Total:   59 386 005,53 BRL
Mega-Sena

Mega-Sena

370 574 €

OK